Käytettävyysasiantuntijoiden luokse tullaan yhä liian myöhään. Yritykset osaavat ostaa grafiikkaa, jos eivät itse sitä osaa tehdä, mutta siinä vaiheessa usein havaitaan, että moni muu tärkeä tehtävä onkin jäänyt tekemättä. Käytettävyys on paljon muutakin kuin pelkkää tuotteen ulkonäköä, grafiikkaa ja teollista muotoilua.

Moni yritys pelkää ehkä liikaakin idean paljastamista muille ja tuotetta tehdään ”salaa” omissa toimitiloissa niin pitkään kuin rahaa riittää. Aluksi olisi hyvä tehdä markkinatutkimusta/käyttäjätutkimusta ja saada selville onko tuotteelle kysyntää, mihin ongelmaan tuote antaa ratkaisun ja mitä ominaisuuksia käyttäjät haluavat tai tarvitsevat tuotteeseen. Tässä vaiheessa ei tarvita vielä edes prototyyppiä vaan kysyntä saadaan selville esimerkiksi haastattelemalla kohderyhmää tai vaikkapa seuraamalla miten he käyttävät kilpailevia tuotteita ja oppimalla havainnoista.

Kun tuotteesta alkaa olla hyvä käsitys, kannattaa tuoteideaa vielä esitellä kohderyhmälle, jotta varmistetaan se, että ollaan tekemässä juuri heille sopivaa tuotetta, jossa on tarvittavat ominaisuudet. Tässä vaiheessa myös kohderyhmä pitäisi olla selvillä. Meidän pitäisi ymmärtää missä, miten ja miksi he tulisivat käyttämään tuotetta. Usein tuotteen suunnittelu voi kaivata myös anatomian tuntemusta, sillä emmehän osaa suunnitella oikean kokoisia korvanappejakaan mikäli emme tiedä käyttäjäryhmän korvakäytävän yleisimpiä kokoja.

Kun tuotteesta saadaan aikaan prototyyppi, niin se vielä testataan todellisten loppukäyttäjien kanssa, jotta saadaan selville toimiiko interaktio tuotteen ja käyttäjän välillä oikein, osaako käyttäjä käyttää tuotetta tekemättä virheitä jne. Prototyyppitestin jälkeen pitää vielä varata tarpeeksi aikaa korjauksille. Viimeiseksi korjataan tuotteesta yleensä vielä käytettävät termit ja grafiikat.

Onnistuneen tuotteen suunnittelemiseksi on tärkeää, että koko tuotekehitystiimi on mukana suunnitteluprosessissa alusta alkaen. Hyvää käyttäjäkokemusta tai ulkoasua on hankala liimata tuotteen päälle loppumetreillä, jos tekninen suunnittelu on jo tehty liian pitkälle.

Jutun kirjoittaja Eeva Kangas on FixUi Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä.