Kesälomat Oululaisessa yritysmaailmassa alkavat pikkuhiljaa olla ohi ja niin myös meilläkin. Työntekijät ovat palanneet takaisin arkipäiväiseen työhönsä ja uusien tuotteiden kehitystyötä ollaan saamassa taas hyvää vauhtia jatkumaan.

Tämänkertaisessa kirjoituksessani onkin tarkoitus kertoa tavanomaisesta tuotekehitysprojektista ja siitä, kuinka asiakkaan tuoteidea käytännössä saadaan fyysiseen muotoon myytäväksi tuotteeksi asti. Esimerkkitapauksessamme käsitellään Oululaisen JPN-Design: in projektia, jossa patenttihakemuksen perusteella suunniteltiin ja valmistettiin tuote prototyypiksi ja piensarjaksi asti. Tämän projektin lopputuloksena yrittäjän onkin huomattavasti helpompi esitellä ideaansa ja tuotettansa sijoittajille ja näin mahdollistaa tuotteensa saanti kauppojen hyllyille ja liiketoiminnan kehittäminen.

conseptasbusinessoulu_pienennetty

Jokainen projekti aloitetaan aina yhteisellä palaverilla sekä asiakasyrityksen, että meidän edustajiemme kesken. Paikalla on yleensä ainakin suunnitteluvastuussa oleva suunnittelija, tällä kertaa allekirjoittanut, yrityksemme omistaja Kari Vatka, sekä luonnollisesti asiakasyrityksen henkilöstöä. Täällä käydään läpi yhteiset tavoitteet suunnitteluprojektille, mahdolliset rajoitteet lakien ja säädöksien muodossa, käytettävät resurssit sekä luonnollisesti myös alkutiedot. Tämän jälkeen suunnittelijamme käy projektin kimppuun ja raportoi edistymisestään asiakasyrityksen edustukselle säännöllisesti.

Tämänkertainen suunnitteluprojekti lähti käyntiin edelle mainitun mukaisesti patenttihakemuksesta säädettävälle sisustusvalaisimelle, jonka kuvun värisäädöllä valaisin voidaan sisällyttää monenlaisiin valaistusratkaisuihin. Laitteessa on myös mahdollisuus ohjata valaisinta verkkosivujen kautta langattomasti. Apuna aloituspalaverissa oli myös muotoilijan ja suunnittelijan tekemä esimalli. Palaverissa sovittiin projektin kokonaisvastuun siirrosta meille, jolloin kaikki vastuu muotoilusta ja mekaniikan, elektroniikan, sekä sulautetun ohjelmiston suunnittelusta sekä projektinhallinnasta on yrityksellämme. Mekaniikkasuunnittelijamme työskentelee tiiviissä yhteistyössä sekä muotoilijan, että elektroniikkasuunnittelijan kanssa, ja asianmukainen dokumentointi ja raportointi asiakkaalle hoidetaan säännöllisin väliajoin.

spotlight_v4_290317_mk-470

Hyvin hoidetun aloituspalaverin jälkeen on suunnittelijan helppoa aloittaa työskentely tehokkaasti kohti toivottua lopputulosta. Kun päämäärä on selkeä, ja asiakkaan toiveet alusta asti tiedossa, voidaan varmistua, että lopputulos on varmasti toivotun mukainen, eikä turhia takapakkeja tule. Yhteistyö muotoilijoiden ja elektroniikan kanssa varmistaa myös sen, että kaikkien osapuolten vastuut ja rajoitteet, sekä päämäärä ovat selkeitä.

Suunnittelun edistymisestä tiedotetaan asiakasta säännöllisesti mahdollisten kuvien ja mallinnosten avulla. Tällöin asiakkaan on helppoa seurata varojensa käyttöä ja mahdollisiin kysymyksiin ja ongelmiin saadaan vastaukset ja ratkaisut nopeasti. Pyrimmekin toimimaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa projektin tehokkuuden ja mahdollisuuksien maksimoimiseksi. Hyvä projekti onkin jatkuvaa vuoropuhelua suunnittelijan ja asiakkaan välillä.

jpn-cad

Vaikka tietokoneen ruudulta esiteltyä mallia ja kuvia onkin helppoa muokata, ja asiakkaiden toiveet on helppo toteuttaa vaikkapa reaaliajassa jatkopalavereissa, on fyysinen kappale tuote aina parempi. Usein suunnitellessa eri piirteiden ja osien mittakaava häviää, eikä asiakas saa aina selkeää kuvaa lopputuotteen ulkonäöstä pelkän kuvan perusteella. Tämän vuoksi projekteissa usein valmistetaan useampia pikamalleja, sekä palavereihin, että suunnittelijan tueksi. Valmistammekin lähes jokaisessa projektissa jonkinlaiset pikamallit omilla koneillamme, jolloin tällaisten suunnitteluapuvälineiden saanti on helppoa ja nopeaa. Myös asiakas on tyytyväisempi saadessaan fyysisen version omista ja suunnittelijan ajatuksista käteensä. Esimerkkiprojektimme aikana varsinkin alkusuunnitteluvaiheessa mekaniikkojen testauksessa pikamalleista oli korvaamatonta apua.

Kun suunnitteluprojekti on vihdoin saatu sellaiseen tilaan, että prototyyppien valmistus on ajankohtaista, otamme yhteyttä lukuisiin tuntemiimme valmistajiin ja valitsemme parhaimmat valmistajat sinun tuotteellesi. Työskentelemme yhteistyössä luotettavien ja laadukkaiden valmistajien kanssa niin koti- kuin ulkomaillakin. Valittu valmistaja sitten tuottaa halutuista osista lähes myytävää tuotetta vastaavat prototyyppimallit ja toimittaa ne meille loppukokoonpanoa varten. Tässä vaiheessa suunnittelijamme kokoavat prototyypit ja ne esitellään asiakkaalle toimivina laitteina. JPN-design:in sisustusvalaisimet valmisti kiinalainen kontaktimme, ja niihin tarvittava elektroniikka toimitettiin suomesta. Valaisimet kokoonpantiin Oulussa ja asiakas sai lopulta itselleen valmiin tuotteen, jota esitellä rahoittajille. Tuoteidea on nyt jalostettu fyysiseksi toimivaksi laitteeksi, joka täyttää kaikki sille alussa asetetut vaatimukset. Näiden prototyyppien perusteella tuotteen jatkokehitys on helppoa, sillä mahdolliset ongelmakohdat ovat löydettävissä ja kehitystä voidaan entistä tarkemmin kohdentaa tarvittaville alueille.

assembly_led_spot

Tässä esitelty projekti on vain yksi esimerkki toteuttamistamme suunnitteluprojekteista. Toteutamme mielellämme kaikki edellä mainitun kaltaiset Proof-of-consept projektit prototyyppiasteelle asti. Voimme myös ottaa kokonaisvastuun jatkokehityksestä tästä eteenpäin seuraaville protokierroksille ja valmistukseen asti. Hankimme tuotteellesi tarvittavat hyväksynnät, etsimme valmistajat ja suunnittelemme tarvittavat työvälineet. Jos sinulla on tuoteidea, jonka kehityksessä tarvitset apua ota rohkeasti yhteyttä meihin.