Prototyyppien teko piensarjoina

Tulostettavat pikamallit Tulostettavia malleja voidaan tehdä esim. FDM, SLA, SLS, Polyjet, CJP -koneilla. Tulostaminen näissä tapahtuu kerroksittain, jolloin ulkopintaan jää näkyviin tulostustarkkuudesta riippuen pykäliä. Jos ulkonäkö ei ole kriittinen, niin näillä... lue lisää

Oma tuulivoimala

Sähköä tuottavia pientuulivoimaloita on nykyään saatavilla valmiina aika hyvin, mutta halvimmat ovat melko heikkorakenteisia ja vaativat hyvät tuuliolosuhteet toimiakseen. Vähän paremmat tuulivoimalat ovatkin sitten hinnaltaan jo paljon kalliimpia. Varsinkin... lue lisää

3D –skannaus ja tuotesuunnittelu

Markkinoilta löytyy jo monenlaisia 3D –skannereita. Ne sopivat erityisesti isojen osien skannaukseen, joista saadaan 3D –malli eri formaateissa CAD –järjestelmien käyttöön. Tätä käytetään erityisesti reverse engineeringissä. Esim. jos kappaleesta ei ole olemassa 2D... lue lisää

Animaatiot ja kuvasarjat kokoonpanon tukena

Tosimiehethän ei käyttöohjeita lue! Vai kannattaisiko sittenkin? Ehkä ohjeiden sivuuttaminen johtuu siitä että ne ovat hankalia ymmärtää tai epäselviä? Erityisesti loppukäyttäjälle menevät ohjeet kannattaa pitää hyvin selkeinä ja välttää teknisiä termejä, mutta myös... lue lisää

IP- ja IK- suojaus

Kotelomekaniikkaa suunniteltaessa on huomioitava myös vaatimukset mitä ympäristö aiheuttaa tuotteelle. Kuluttajaelektroniikkatuotteiden suunnittelussa on tärkeää, että tuote kestää normaalia pöly- ja kosteusrasitusta. IP on lyhenne sanoista ingress protection, joka... lue lisää

Kysy käyttäjiltä

Käytettävyysasiantuntijoiden luokse tullaan yhä liian myöhään. Yritykset osaavat ostaa grafiikkaa, jos eivät itse sitä osaa tehdä, mutta siinä vaiheessa usein havaitaan, että moni muu tärkeä tehtävä onkin jäänyt tekemättä. Käytettävyys on paljon muutakin kuin pelkkää... lue lisää

Simulointi mekaniikkasuunnittelun tukena

Tuotesuunnittelun tueksi tarvitaan monesti erilaisia simulointeja. Mekaniikkapuolella tyypillisimpiä ovat lujuuslaskenta (FEM), lämpösimulointi, virtausanalyysit, täyttymisanalyysi, vääristymisanalyysi, värähtelysimulointi sekä akustiikkasimulointi. Kerron tässä... lue lisää